שותפים

אוניברסיטת תל אביב

בית הספר לחינוך ע”ש חיים וג’ואן קונסטנטינר

מוסדות אקדמיים ומחקריים נוספים

המרכז הרפואי סוראסקי, תל-אביב

המרכז הבינתחומי בהרצליה

תכנית המצטיינים הקריה האקדמית אונו

תכניות ופרויקטים חברתיים וחינוכיים

משרד החינוך נוער בסיכון

תקווה ישראלית באקדמיה

עירית חולון

עירית מעלות תרשיחא

עמותת השתחוויה

עמותת פוליפוני

שגרירות ארה”ב

Debate for Peace

ארגונים בין לאומיים

Synergos & The Global Philanthropists Circle (GPC)