Project Description

חדשנות בהוראה אקדמית

חדשנות בהוראה אקדמית

אנחנו מקיימים באוניברסיטת רייכמן ובמוסדות אקדמיים נוספים קורסים, סדנאות וסמינרים שמשלבים הוראה עיונית יחד עם התנסות מעשית שבה המשתתפים משפיעים על התכנים והתוצרים בגישה יצירתית וחברתית.

קורסים אקדמיים:
תכניות הוראה אקדמיות לסטודנטים לתואר ראשון בהוראה, לסטודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה, לסטודנטים להכשרה להוראה ולריפוי בעיסוק, תכניות לסטודנטים שלומדים בפקולטות שונות ותכניות לסטודנטים מחו"ל. התכניות הופעלו באוניברסיטת תל אביב, במרכז הבינתחומי בהרצליה ובקריה האקדמית אונו ועד כה השתתפו בהן כ- 600 סטודנטים.

הנה כמה דוגמאות:
"הרמוניה – להתחבר ולהוביל בעזרת המוזיקה" – קורס לסטודנטים לתואר ראשון בהוראה ובפסיכולוגיה

"דיאלוג חינוכי בעזרת המוזיקה" – קורס לסטודנטים להכשרה להוראה ולהכשרה בריפוי בעיסוק

"קידום דיאלוג ברוח תקווה ישראלית באקדמיה" – קורס מרוכז לסטודנטים מפקולטות שונות

"דיאלוג מוזיקלי כגשר בין תרבותי"– קורס מרוכז לסטודנטים מפקולטות שונות בדגש על רב תרבותיות

השתלמויות למורים:
לצד תכניות הכשרה אקדמיות, פותחו תכניות השתלמות למורים, חלקן השתלמויות ממושכות יותר וחלקן קצרות, כולל השתלמויות און-ליין באמצעות תוכנת "זום". בהשתלמויות אלה השתתפו מאות רבות של מורים, מדריכים וסטודנטים להוראה.

הנה כמה דוגמאות:
"מדברים בשירים" – השתלמות למורים במסגרת תכניות חברתיות-חינוכיות בשם "מדברים בשירים" בבתי ספר על-יסודיים, במוסדות חינוכיים לבני נוער בסיכון ובעמותות חברתיות. המורים והמדריכים לומדים על עיקרי התכנית ועל טכניקות להוראה שלה לתלמידים ולבני הנוער.

תכניות השתלמות און-ליין – תכניות למורים ולמדריכים שמופעלות באמצעות תוכנת "זום". תכניות אלה מופעלות בקנה מידה רחב בתקופת מגפת הקורונה כחלק מתהליכי למידה מרחוק שנדרשים לה בתי ספר ומוסדות חינוך אחרים.