Project Description

תכניות חברתיות וחינוכיות

פרויקטים חברתיים וחינוכיים

אנחנו מפעילים שלל תכניות כוללות למגוון גדול של אוכלוסיות, ביניהן: תלמידים בחינוך היסודי והעל-יסודי, סטודנטים, בני נוער בסיכון, ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ועם לקויות למידה, קשישים. עד כה לקחו חלק בתכניות אלה כ-2,500 משתתפים.

תכניות "מדברים בשירים"
רוב התכניות החינוכיות-חברתיות נקראות "מדברים בשירים" והן מיועדות לקרב ולחבר ולעודד תמיכה וערבות הדדית בין המשתתפים לבין עצמם ובינם לבין אוכלוסיות נוספות בסביבתם. התכניות נבנו במתכונת מודולרית וניתן להתאים אותן לאוכלוסיות שונות, הן גמישות מבחינת מספר המפגשים ואפשר לקיים אותן גם באמצעות למידה מרחוק – באופן מלא או חלקי.

התכניות כוללות שני מרכיבים מרכזיים שיחדיו באים ליצור היכרות משמעותית בין המשתתפים ולשלב אותם בעשייה חברתית משותפת:

"שירים בהשראה" – יצירת היכרות משמעותית בין המשתתפים באמצעות שיתוף שירים וסיפורים אישיים בתהליכים שיוצרים פתיחות, הקשבה, הכלת האחר ואמפתיה כלפיו.
"שירים במתנה" – הענקת שירים ומסרים אישיים בין המשתתפים לבין עצמם, בינם לבין בני משפחה ובינם לבין אוכלוסיות שזקוקות לתמיכה ולעידוד: אוכלוסיות מוחלשות, קשישים בודדים, חולים שזקוקים לתמיכה ועוד. תהליך זה נעשה בפעילות משותפת בין משתתפי התכנית וכך מחזק את החיבור ביניהם ומעודד אותם לעשייה חברתית משמעותית.
התכניות משתמשות באפליקציה אינטרנטית מיוחדת שפותחה לשם כך ומאפשרת לשתף שירים וסיפורים אישיים וגם לבחור מתוכם במשותף שירים וסיפורים מרגשים במיוחד.

תכניות "מדברים בשירים" לתלמידים בחינוך היסודי והעל יסודי ולאוכלוסיות צעירות נוספות:
תכניות לחיזוק היכרות וקשר בין תלמידים לבין עצמם, בינם לבין המורים, וכן בינם לבין בני משפחה, חברים וקרובים. מרכיב מרכזי בתכניות כולל יצירת חיבור בין התלמידים לבין אוכלוסיות מוחלשות שזקוקות להכרה ולעידוד – אנשים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך, עובדי שירות, חולים, קשישים בודדים ועוד.

תכניות "מדברים בשירים" לנוער בסיכון, לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ולילדים עם לקויות למידה:
התכניות מספקות כלים לתקשורת בתוך המשפחה כדי לעזור למשתתפים לבטא רגשות, מחשבות ורצונות ולחזק את הקשר ביניהם. הן עוסקות בחיזוק הקשר והעשייה המשותפת בבין הילדים ובני הנוער לבין עצמם במוסדות לימוד, במעונות יום ובפנימיות ובמקרים מסוימים גם ביצירת קשר עם מבוגרים ובני נוער באוכלוסייה הרגילה. תכניות לבני נוער בסיכון מופעלות בקנה מידה רחב בתקופת מגפת הקורונה כחלק משמירת קשר וחיבור עם בני הנוער במוסדות ובבתי ספר.

תכניות "מדברים בשירים" לקשישים לחיזוק תחושות השתייכות, ערך ומימוש עצמי ולשיפור איכות חייהם:
התכניות כוללות את המעגל המשפחתי של הקשישים ובני משפחותיהם וכן היכרות וחיבור בין קשישים לבין עצמם במסגרות דיור מוגן, במעונות יום ובמתנ"סים. הן מבוססות על תהליכים קבוצתיים ומשלבות מפגשים פיזיים ותקשורת אינטרנטית לקיום קשר מתמשך בלתי תלוי במגבלות פנאי וריחוק גיאוגרפי. חלק מהתכניות כוללות פיתוח יוזמות ליצירת קשר עם אוכלוסיות נוספות כמו ילדים ובני נוער, קשישים בודדים.

תכנית משותפת לבני נוער יהודים וערבים:
התוכנית משלבת בני נוער יהודים וערבים בשני בתי ספר על-יסודיים, יהודים וערבים, במטרה ליצור היכרות ודיאלוג ביניהם ולהתגבר על סטיגמות ודעות קדומות. במסגרת התוכנית התלמידים לומדים להכיר אלה את אלה ומפתחים ביחד יוזמות חברתיות לקידום דיאלוג בעזרת המוזיקה.

תכניות לסטודנטים חדשים ולסטודנטים שרוצים להשתלב בעשייה חברתית:
תכנית ליצירת היכרות וקשר בין סטודנטים חדשים מרקע שונה, בעזרת סטודנטים ותיקים, כדי לעזור לחדשים להשתלב בחיים האוניברסיטאיים. תכנית נוספת לסטודנטים מיועדת ליצור קשר וחיבור בינם לבין אוכלוסיות שזקוקות להכרה ולתמיכה חברתית (ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים, קשישים, חולים ועוד).

תכנית מיוחדת לפיתוח חברתי ואישי למבוגרים עם מוגבלויות:
תכנית שפותחה עבור חברי "בית הלוחם" בת"א שנועדה לספק תובנות וכלים להעצמה אישית וליצירת דיאלוג חברתי משמעותי. משתתפי התוכנית למדו להכיר את הזולת בעזרת שירים שהם אוהבים ויזמו ביחד פרויקטים חברתיים מרתקים.