היכרות וחיבור ועשיה חברתית בעזרת המוזיקה

היכרות חיבור ועשיה חברתית

המודל שלנו – איך זה עובד

לדיאלוג משמעויות רבות, בעיקר בהקשר של שיחות ודיונים במטרה להגיע להסכמה, פשרה או הבנה. במוזיקה ככלי לדיאלוג אנחנו מתמקדים ברמה העמוקה יותר של אינטרקציה וחיבור בין אנשים – היכולת והרצון להיפתח, להקשיב, להביע אמפתיה ולקבל את "האחר" והמוכנות לשתף פעולה עם "האחר" כדי לקדם מטרות משותפות.

התכניות מקנות תובנות וכלים לפתיחות, להקשבה, להכלה, לנתינה, לעשייה משותפת:

פתיחות:
חשיפה אישית לזולת של רגשות, של חוויות, של חולשות, של חששות ומצוקות

הקשבה משמעותית:
הקשבה מכבדת לזולת ולמה שחשוב לו, למה שהוא מתכוון גם בין המלים, למי שהוא באמת

הכלה ואמפתיה:
קבלת הזולת גם אם דעותיו, אמונותיו וטעמיו שונים משלי. באמפתיה גם נראה את הדברים דרך עיני הזולת תוך הבנת תחושותיו ורגשותיו

נתינה משמעותית:
נתינה מעצמך לזולת מעומק הלב וללא תמורה מתוך רצון לעזור, לשמח ולעודד. "שירים במתנה" כפרויקט ייחודי של נתינה מלב אל לב באמצעות הענקת שיר וברכה אישית

עשייה חברתית משותפת:
יזום משותף של רעיונות ופרויקטים חברתיים וחינוכיים לקידום דיאלוג בעזרת המוזיקה בקרב מעגלים חברתיים רחבים